2 years ago

làm bằng đại học giả tại đà nẵng - 2017

làm bằng đại học phôi gốc - 2017 ví dụ tiêu biểu BrSE (Kỹ sư cầu nối Nhật Bản) với mức lương cao và làm việc ngay tại Nhật cho những bạn trẻ đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và tiếng Nhật. read more...